Identitet

Navn: Lamp en Licht Online B.V., acting under the name of "lampeoglys.no"

Forretningsadresse: Smaragdweg 52, 5527 LB Hapert, Nederland

Telefonnummer:

E-postadresse: [email protected]

CoC-nummer: 67722415

MVA-nummer: NL857149039B01

 

Priser og informasjon

Alle priser som er opplistet, er inkludert MVA og er underlagt opplagte programmerings- og skrivefeil. Vi er ikke ansvarlige for (farge-) variasjoner på grunn av skjermkvalitet. Prisene er ekskludert forsendelseskostnader. Hvis det belastes forsendelseskostnader, vil dette angis tydelig og i god tid før avtalen inngås.

 

Ytelse av avtalen

I god tid før avtalen inngås vil det legges ut informasjon på nettsidene som tydelige beskriver måten som ordren vil leveres på og perioden som ordren vil leveres innenfor. Ordrer vil i alle fall leveres innen 30 dager. Hvis visse varer ikke kan leveres (i tide), vil du bli informert om dette. I så fall kan du enten godta den nye leveringsdatoen eller det alternativet som tilbys, eller du kan avslutte avtalen uten kostnader. Vi forbeholder oss retten til å ikke levere til spesifikke steder eller spesifikke områder hvis transporten må gå til sjøs, slik at det ville påløpe betydelige transportkostnader.

 

Angrefrist

Du har rett til å si opp denne kontrakten innen 30 dagers uten å oppgi noen grunn. Oppsigelsesperioden vil utløpe etter 30 dagers fra den dagen du ervervet, eller en tredjepart annet enn transportøren og indikert av deg erverver, fysisk besittelse av den siste varen.

For å utøve retten til å annullere må du informere oss om din beslutning om å annullere denne avtalen med en tydelig erklæring (f.eks. et brev som sendes med post, faks eller e-post). Du kan bruke vedlagt eksempelskjema for annullering, men det er ikke obligatorisk.

Lamp en Licht Online B.V.

Smaragdweg 52, 5527 LB Hapert, Nederland

[email protected]

For å oppfylle annulleringstidsfristen, er det tilstrekkelig for deg å sende kommunikasjonen vedrørende utøvelsen av rettigheten til å annullere før annulleringsperioden har utløpt.

 

Virkninger av annulleringen

Hvis du annullerer denne avtalen, vil vi refundere alle betalinger som er mottatt fra deg, inkludert leveringskostnadene (unntatt de ekstra kostnadene som oppstår hvis du velger en annen type levering den den billigste typen standardlevering som tilbys av oss), uten urimelig forsinkelse og i alle fall ikke senere enn 14 dager fra den dagen vi blir informert om din beslutning om å trekke deg fra denne avtalen. Vi vil utføre refusjonen ved bruk av de samme betalingsmidlene som du brukte til den innledende transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har godtatt noe annet; i alle fall vil du ikke pådra deg noen avgifter som følge av slik refusjon. Vi kan holde tilbake refusjonen inntil vi har mottatt varene fra deg eller du har sendt inn bevis på at du har sendt tilbake varene, avhengig av det som inntreffer først.

Du skal sende tilbake varene eller overlevere dem til oss, uten urimelig forsinkelse og i alle fall ikke senere enn 30 dagers  fra den dagen du kommuniserer din tilbaketrekking fra denne avtalen til oss. Tidsfristen er oppfylt hvis du sender tilbake varene før perioden på 30 dagers har utløpt. Du må selv dekke den direkte kostnaden for returen av varene. Du er kun ansvarlig for enhver redusert verdi på varene som oppstår ved annen håndtering enn det som er nødvendig for å opprette naturen, egenskapene og funksjonen til varene.

 

Betaling

Betalingen må gjøres ved bruk av den betalingsmetoden som spesifiseres i løpet av bestillingsprosessen – der det er aktuelt – på nettsidene. Hvis du ikke oppfyller betalingsplikten, vil vi informere deg om dette og gi deg ytterligere 14 dager til å oppfylle betalingsplikten. Hvis du ikke betaler innen denne 14-dagers perioden, vil vi ha rett til lovbestemt rente på det skyldte beløpet, og vi vil ha rett til å belaste deg for eventuelle ekstra juridiske inndrivingskostnader på grunn av deg.

En konsolidert konto hos FittinQ B.V. (handelskammer 17208874, Smaragdweg 52, 5527 LB Hapert) brukes til innkreving av disse betalingene.

 

Garanti og samsvar

Ved bestilling fra oss har du rett til lovbestemt garanti. Vi garanterer at varene oppfyller de indikerte spesifikasjonene og kvalitetskravene som du kan forvente.

 

Klager

Hvis du har en klage, informer oss så snart som mulig (se kontaktopplysningene ovenfor). Vi kommer til å håndtere klagen din så snart som mulig, og du vil motta et sikkert svar innen 14 dager. Hvis du ikke er fornøyd med måten klagen din ble håndtert på, kan du også sende den til den europeiske ODR-plattformen http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Endelige bestemmelser

Avtalen er underlagt nederlandsk lov. Dette valget av lov er uavhengig av beskyttelsen du har etter obligatorisk lov der du bor. I den grad obligatorisk lov ikke stipulerer annet, vil enhver tvist ut fra avtalen med deg innleveres til den kompetente nederlandske domstolen i det distriktet vi har vårt registrerte kontor i.